درباره ما

ما را بهتر بشناسید

PRICING PLAN

Choose your plan
and star earning money today

Basic

$19/ monthly

Praesent nec magna ac pede.


 • Etiam imperdiet dolor
 • Nam tempor nisl
 • Fusce rutrum orci
 • Donec sed nibh ut

Basic

$29/ monthly

Praesent nec magna ac pede.


 • Etiam imperdiet dolor
 • Nam tempor nisl
 • Fusce rutrum orci
 • Donec sed nibh ut

Basic

$59/ monthly

Praesent nec magna ac pede.


 • Etiam imperdiet dolor
 • Nam tempor nisl
 • Fusce rutrum orci
 • Donec sed nibh ut

ما چگونه کار می کنیم

اساس کار ما بر سه اصل است

برسی سابقه تحصیلی

درصورت داشتن سابقه تحصیلی در مدارس دیگر آن سوابق دریافت و برسی می شود
با مطالعه بر روی سوابق استعداد تحصیلی و ورزشی فرزند شما مشخص می شود
پس از برسی و در راستای پرورش استعداد ها گام برداشته می شود

دسته بندی اطلاعات

اطلاعات در یافتی از دانش آموزثبت و آرشیو می شود
در طول دوره تحصیل این اطلاعات مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرند
در پایان هر ماه نمودار پیشرفت دانش آموز نمایش داده می شود

ارائه مشاوره تحصیلی

در پایان هر هفته یک جلسه با حضور خانواده در خصوص وضعیت دانش آموز بر گذار می شود
در این جلسه در خصوص پیشرفت های دانش آموز و نقات قوت و ضعف او صحبت می شود
با جمع آوری اطلاعت توسط مدرسه در پایان دورا تحصیل به دانش آموز در خصوص انتخاب رشته مشاوره داده می شود

برای ما بنویسید

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

شماره تماس:

01131015000

پست الکترونیکی

info@labkhandsch.com

برای دریافت اطلاعات به روز مدرسه مارا در

شبکه های اجتماعی دنبال کنید