گالری

گالری تصاویر مدرسه

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو سال تحصیلی 1402-1401

بیستمین چالش بین‌المللی مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی ببراس سال تحصیلی 1402-1401

کسب مقام رتبه دوم شهرستانی کاراته سال تحصیلی 1402-1401

جهش پایه اول به سوم سال تحصیلی 1403-1402

مسابقات قرآنی در ناحیه دو ساری سال تحصیلی 1402-1401

کسب مقاوم اول در مسابقات شهرستانی جابربن حیان در ناحیه دو ساری سال تحصیلی 1402-1401

منتخب درمسابقات پژوهش سرا در ناحیه دو ساری سال تحصیلی 1402-1401

کسب مقاوم سوم در مسابقات سرود مدارس در ناحیه دو ساری سال تحصیلی 1402-1401

مانور سراسری زلزله

اردو علمی جنگل شهید زارع(بیش دبستان)

جشن عبادت